remove-threaded-comments-on-blogspot

 

Nếu bạn không muốn khách viếng thăm có thể để lại lời nhắn bằng cách xóa bỏ hệ thống comment mặc định có sẵn thì có thể làm theo các bước sau :
Bước 1 : Đăng nhập vào Blogger : Dashboard >> Design > Edit HTML và click chọn “Expand Widget Templates” .
Bước 2 : Tìm đoạn code sau :

<b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
<b:else/>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
<b:else/>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:if>

 

Xóa bỏ đoạn code này (Nếu bạn tìm thấy 2 lần thì xóa bỏ cả 2 )Và thay thế bởi đoạn code sau :

<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:include data='post' name='comments'/>
&nbsp;
</b:if>

 

Bước 3 : Save template
Vậy là đã hoàn thành rồi các bạn. Các bạn nhớ chú ý là phải  back up lại template trước khi tiến hành nhá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*