Sau một thời gian trong nghề SEO, mình đã đúc rút được ít kinh nghiệm mà một ONPAGE nào cũng nên cần dùng.Mọi người có thể tham khảo và sử dụng.

Một số thẻ meta cần thiết cho website

<meta http-equiv=”Content-type” content=”text/html;charset=utf-8″>
<meta name=”geo.placename” content=”Ninh Bình, Viet Nam”/>
<meta name=”ICBM” content=”21.021691, 105.824931″/>
<meta content='VN-18' name='geo.region'/>
<meta content='14.058324;108.277199' name='geo.position'/>
<meta content='14.058324, 108.277199' name='ICBM'/>
<meta name=”author” content=”dichvuninhbinh.com” />
<meta name=”copyright” content=”copyright &copy; 2015 dich vu ninh binh” />
<meta name=”abstract”content=”Thủ thuật blogspot, thu thuat seo, thu thuat blogger” />
<meta name=”distribution” content=”global” />
<meta http-equiv=”refresh” content=”global” />
<meta name=”REVISIT-AFTER” content=”1 DAYS”/>
<meta name=”RATING” content=”GENERAL” />
<meta http-equiv=”content-language” content=”vi”/>
<meta name=”description” content=”” />
<meta name=”keywords”content=””/>
<meta name=”Title” content=””/>
<meta name=”robots” content=”index,follow,noodp,noydir” />

 

Trong đó 3 thẻ quan trọng nhất là title,keyword,description cần được làm kỹ càng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*