Post Tagged with: "kết nối máy tính với máy chiếu"

Hướng dẫn kết nối máy chiếu với laptop đơn giản

Hôm nay mình xin hướng dẫn tới các bạn kết nối máy chiếu với laptop một cách đơn giản mà hầu như ai cũng không rõ. Khởi động máy chiếu bằng cách nhấn nút POWER ở điều khiển (1 lần). Trong trường hợp máy chiếu vừa tắt, để mở lại vui lòng chờ cho quạt trong máy ngừng quay. Cắm[Read More…]