Thủ Thuật Wordpress

Tự động đưa link nguồn bài viết khi sao chép trong wordpress

Tự động đưa link nguồn vào bài viết khi sao chép bài viết trong wordpress

Cách tạo code seo thay cho plugin WordPress

Cách tạo code seo thay cho plugin SEO BY YOAST WordPress. Để gọi thẻ tiêu đề và description ra, tốt cho seo