Chia sẻ 50 website submit bài viết đỉnh nhất

Hôm nay Minh xing gửi tới các bạn 50 trang web dùng để submit articles  ( gửi bài viết của mình lên các công cụ )

Chia sẻ 50 website submit bài viết đỉnh nhất

URL Alexa
Rating
Google
Pagerank
No Follow
1. ehow.com 309 7 NF!
2. hubpages.com 609 6
3. examiner.com 726 8 NF!
4. seekingalpha.com 1,058 7 NF!
5. ezinearticles.com 1,128 6
6. squidoo.com 1,169 7
7. apsense.com/article/start 3,407 4
8. buzzle.com 3,799 6
9. goarticles.com 4,075 2
10. technorati.com 4,308 8
11. articlesbase.com 5,716 6 NF!
12. biggerpockets.com/articles 6,512 4 NF!
13. textbroker.com 8,065 4
14. selfgrowth.com 8,601 6
15. brighthub.com 11,835 6
16. knoji.com/articles/ 12,262 3
17. sooperarticles.com 13,624 4
18. thefreelibrary.com 13,954 7
19. articlesnatch.com 14,120 5 NF!
20. amazines.com 14,616 4
21. articlecity.com 14,904 5
22. infobarrel.com 15,271 4
23. EvanCarmichael.com 17,655 4
24. triond.com 18,057 5
25. isnare.com 18,223 5
26. articletrader.com 18,848 5
27. artipot.com 20,126 3 NF!
28. articlestars.com 21,495 3
29. upublish.info 21,874 4
30. gather.com 23,608 6
31. pubarticles.com 23,937 4
32. articlesfactory.com 24,053 4
33. thewhir.com/find/articlecentral 24,162 5
34. earticlesonline.com 24,364 2 NF!
35. freewebsitedirectory.com 24,521 2
36. articlesxpert.com 25,244 4 NF!
37. articlerich.com 25,809 4
38. articles.org 26,050 2
39. articlecube.com 26,145 4
40. ezinemark.com 27,526 4
41. articlecell.com 28,356 2
42. constant-content.com 29,476 5
43. informationbible.com 32,587 2
44. articledashboard.com$ 33,995 5
45. articlealley.com 35,653 4 NF!
46. articlesbd.com 36,605 2
47. articledirectoryusa.com 39,281 3
48. streetarticles.com 40,223 3
49. articlesphere.com 41,116 4 NF!
50. web-source.net 43,374 6

 

Bài viết liên quan
Chia sẻ tới các bạn một số diễn đàn seo tốt nhất trên thế giới
Cách tạo backlink cho website
Hướng dẫn kiểm tra tốc độ đường truyền Internet