SNMP là gì ? chức năng của SNMP

Dịch vụ Ninh Bình xin giới thiệu tới các bạn một số định nghĩa và các chức năng của SNMP

SNMP là gì?

SNMP còn được gọi là: Simple Network Management Protocol (SNMP) là một giao thức tầng ứng dụng quy định của Hội đồng Kiến trúc Internet (IAB) trong RFC1157 để trao đổi thông tin quản lý giữa các thiết bị mạng. Nó là một phần của Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) bộ giao thức.
SNMP là một trong những giao thức chấp nhận rộng rãi để quản lý và các yếu tố mạng màn hình. Hầu hết các phần tử mạng cấp chuyên nghiệp đi kèm với gói SNMP. Các đại lý phải được kích hoạt và cấu hình để giao tiếp với các hệ thống quản lý mạng (NMS).

SNMP thành phần cơ bản và chức năng của nó

Một người quản lý hoặc quản lý hệ thống là một thực thể riêng biệt mà là trách nhiệm để giao tiếp với các đại lý SNMP thực hiện các thiết bị mạng. Đây thường là một máy tính được sử dụng để chạy một hoặc nhiều hệ thống quản lý mạng.

Chức năng chính SNMP Manager

    Truy vấn đại lý
    Gets phản hồi từ các đại lý
    Thiết lập các biến trong đại lý
    Thừa nhận sự kiện không đồng bộ từ các đại lý

Thiết bị quản lý:

Một thiết bị quản lý hoặc các phần tử mạng là một phần của mạng lưới đòi hỏi một số hình thức giám sát và quản lý ví dụ như thiết bị định tuyến, chuyển mạch, máy chủ, máy trạm, máy in, UPS, vv …

SNMP Agent:

Các đại lý là một chương trình được đóng gói trong các phần tử mạng. Tạo điều kiện cho các đại lý cho phép nó để thu thập cơ sở dữ liệu quản lý thông tin từ các thiết bị tại địa phương và làm cho nó có sẵn cho người quản lý SNMP, khi nó được truy vấn. Những tác nhân này có thể là tiêu chuẩn (ví dụ: Net-SNMP) hoặc cụ thể cho một nhà cung cấp (ví dụ như HP đại lý cái nhìn sâu sắc)

Chức năng chính SNMP đại lý
Thu thập thông tin về quản lý môi trường địa phương
Cửa hàng và lấy thông tin quản lý theo quy định tại các MIB.
Báo hiệu một sự kiện để các nhà quản lý.
Hoạt động như một đại diện cho một số phi SNMP nút mạng có thể quản lý.

SNMP-la-gi
Cơ bản SNMP Communication Diagram

Thông tin quản lý cơ sở dữ liệu hoặc thông tin quản lý cơ sở (MIB)

Mỗi đại lý SNMP duy trì một cơ sở dữ liệu thông tin mô tả các thông số thiết bị quản lý. Người quản lý SNMP sử dụng cơ sở dữ liệu này để yêu cầu các đại lý để biết thông tin cụ thể và tiếp tục dịch các thông tin cần thiết cho các hệ thống quản lý mạng (NMS). Cơ sở dữ liệu này thường được chia sẻ giữa các đại lý và người quản lý được gọi là quản lý thông tin cơ sở (MIB).

Thông thường các MIB chứa bộ tiêu chuẩn của giá trị thống kê và kiểm soát được xác định cho các nút phần cứng trên mạng. SNMP cũng cho phép mở rộng của các giá trị tiêu chuẩn với giá trị cụ thể cho một đại lý đặc biệt thông qua việc sử dụng các MIBs tin.

Trong ngắn hạn, các file MIB là tập hợp các câu hỏi mà một quản lý SNMP có thể yêu cầu các đại lý. Agent sẽ thu thập các dữ liệu tại địa phương và lưu trữ nó, như được định nghĩa trong MIB. Vì vậy, việc quản lý SNMP nên biết những câu hỏi tiêu chuẩn và tư nhân cho tất cả các loại đại lý.

Cấu trúc MIB và Object Identifier (Object ID hoặc OID)

Thông tin cơ sở quản lý (MIB) là một tập hợp các thông tin để quản lý phần tử mạng. Các MIBs gồm các đối tượng quản lý được xác định bởi các định danh tên đối tượng (Object ID hoặc OID).

Mỗi định danh là độc đáo và biểu thị đặc điểm cụ thể của một thiết bị quản lý. Khi được hỏi cho, giá trị trả về của mỗi dạng có thể là khác nhau ví dụ như Text, Number, Counter, vv …

Có hai loại Managed Object hoặc Object ID: Scalar và dạng bảng. Họ có thể dễ hiểu hơn với một ví dụ

Vô hướng: tên nhà cung cấp thiết bị của, kết quả có thể chỉ có một. (Như định nghĩa nói: “Đối tượng vô hướng xác định một trường hợp đối tượng duy nhất”)

Tabular: sử dụng CPU của một bộ xử lý Quad, điều này sẽ cung cấp cho tôi một kết quả cho mỗi CPU riêng biệt, có nghĩa là sẽ có 4 kết quả cho rằng Object ID cụ thể. (Như định nghĩa nói: “đối tượng dạng bảng xác định nhiều trường hợp đối tượng liên quan được nhóm lại với nhau trong các bảng MIB”)

Mỗi ID Object được tổ chức theo thứ bậc trong MIB. Các hệ thống phân cấp MIB có thể được đại diện trong một cấu trúc cây với tên biến cá nhân.
Một ID đối tượng điển hình sẽ có một danh sách các số nguyên rải rác. Ví dụ, các OID trong RFC1213 cho “sysDescr” là .1.3.6.1.2.1.1.1

Lệnh cơ bản của SNMP

Sự đơn giản trong việc trao đổi thông tin đã làm các SNMP là giao thức được chấp nhận rộng rãi. Lý do chính được súc tích thiết lập các lệnh, ở đây là họ được liệt kê dưới đây:

   • GET: Các hoạt động GET là một yêu cầu được gửi bởi người quản lý đến thiết bị quản lý. Nó được thực hiện để lấy một hoặc nhiều giá trị từ các thiết bị quản lý.
    GET NEXT: Đây là hoạt động tương tự như GET. Sự khác biệt quan trọng là các hoạt động GET TIẾP lấy lại giá trị của OID tiếp theo trong cây MIB.
    GET BULK: Các hoạt động GETBULK được sử dụng để lấy dữ liệu đồ sộ từ bảng MIB lớn.
    SET: hoạt động này được sử dụng bởi các nhà quản lý để sửa đổi hoặc gán giá trị của thiết bị quản lý.
    BẪY: Không giống như các lệnh trên được khởi xướng từ trình quản lý SNMP, BẪY được khởi xướng bởi các đại lý. Đó là một tín hiệu để quản lý SNMP của Agent về sự xuất hiện của một sự kiện.
    INFORM: lệnh này tương tự như các TRAP khởi xướng bởi các chất độc, INFORM cũng bao gồm xác nhận từ người quản lý SNMP trên nhận được tin nhắn.
    ỨNG PHÓ: Đó là các lệnh được sử dụng để mang lại các giá trị (s) hoặc tín hiệu của các hành động của đạo diễn người quản lý SNMP.

Giao tiếp SNMP tiêu biểu

Là một phần của bộ giao thức IP TCP/, các thông điệp SNMP được bọc như User Datagram Protocol (UDP) và tập gói và truyền đi trong các giao thức Internet. Sơ đồ dưới đây sẽ minh họa mô hình bốn lớp được phát triển bởi Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD).

snmp-layers

Dịch vụ Ninh Bình :Tổng hợp

Bài viết liên quan
Hướng dẫn kết nối máy chiếu với laptop đơn giản
Khắc phục lỗi Teamviewer bị hết hạn hay Trial thành công
Hướng dẫn cách chặn lời mời chơi game trên Facebook
0789 030 030
  Chat Zalo