Cách hiển thị các bài viết ngẫu nhiên trong WordPress

Cách hiển thị các bài viết ngẫu nhiên bất kỳ khi trang web được làm mới trong WordPress

Điều này cho phép hiển thị tất cả các bài viết ngẫu nhiên tại một số chuyên mục khác nhau, chúng còn giúp mở rộng các liên kết trên trang web. Khi một công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang web, họ sẽ thấy các liên kết khác nhau trên mỗi trang thay vì có cùng một bài đăng “mới nhất” hoặc “phổ biến” trên toàn bộ trang web của bạn.

Hiển thị Bài đăng Ngẫu nhiên thực sự rất dễ dàng và có thể đạt được chỉ với một lệnh gọi đơn giản đến cơ sở dữ liệu.

Có hai cách để hiển thị các bài đăng ngẫu nhiên có liên quan: sử dụng bằng mã hoặc các bạn không rành về code có thể sử dụng bằng plugin.

Hiển thị các bài đăng ngẫu nhiên bằng mã

Để hiển thị danh sách các bài đăng ngẫu nhiên, bạn có thể chèn mã sau vào bất cứ nơi nào bạn muốn chúng hiển thị và sau đó chỉnh sửa cho phù hợp.

<?php
// Query random posts
$the_query = new WP_Query( array(
	'post_type'      => 'post',
	'orderby'        => 'rand',
	'posts_per_page' => 3,
) ); ?>

<?php
// If we have posts lets show them
if ( $the_query->have_posts() ) : ?>

	<div id="randomposts">
		<h3><?php _e( 'Random Posts', 'text_domain' ); ?></h3>
		<ul>
			<?php
			// Loop through the posts
			while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post();  ?>
				<li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
			<?php endwhile; ?>
			<?php wp_reset_postdata(); ?>
		</ul>
	</div>

<?php endif; ?>

Hiển thị các bài viết có liên quan với một plugin

Nếu bạn không muốn sử dụng mã để thêm các bài đăng liên quan ngẫu nhiên, bạn có thể sử dụng một plugin. Chúng tôi chia sẻ tới các bạn nên sử dụng là Plugin miễn phí Yet Another Related Posts.

Cách hiển thị các bài viết ngẫu nhiên trong WordPress

Với YARPP, bạn có thể hiển thị các bài đăng, trang liên quan khác nhau và các loại bài đăng tùy chỉnh cho nội dung của bạn. Bằng cách này, mỗi bài đăng và trang hiển thị một sự kết hợp duy nhất của nội dung có liên quan. Bạn cũng có thể nâng cấp lên phiên bản Pro của plugin mà bạn muốn bao gồm nội dung được tài trợ hoặc tính năng.

Cho dù bạn chọn cách nào, việc thêm các bài đăng có liên quan là một ý tưởng tuyệt vời cho người đọc và cho SEO của bạn. Chúng tôi chúc các bạn thành công

Bài viết liên quan
Cách plugin hiển thị Tweet mới nhất trong WordPress
Cách hiển thị đường dẫn bài viết (Permalink) ra ngoài bài viết trên WordPress
10 cách tối ưu để WordPress của bạn nhanh hơn
0789 030 030
  Chat Zalo