Cách hiển thị đường dẫn bài viết (Permalink) ra ngoài bài viết trên WordPress

Chào các bạn để hiển thị được đường dẫn bài viết (Permalink) ra ngoài bài viết trên mã nguồn WordPress thì chúng ta chỉ cần làm 2 bước đơn giản là có thể show link bài viết đó ra ngoài.

Nhận Permalink từ Chức năng Tiêu đề Trang WordPress

Sao chép và dán hàm sau vào tệp functions.php của bạn:

// get permalink by title
function get_page_permalink_from_name($page_name) {
    global $post;
    global $wpdb;
    $pageid_name = $wpdb->get_var("SELECT ID FROM $wpdb->posts WHERE post_title = '" . $page_name . "' LIMIT 0, 1");
 return get_permalink($pageid_name);
}
Sau đó bạn hãy copy đoạn bên dưới đây dán vào chỗ mà muốn nó hiển thị 
 
<!--?php echo get_page_permalink_from_name('TÊN TRANG WEB CỦA BAN - XQNB.NET'); ?-->
Bài viết liên quan
Cách plugin hiển thị Tweet mới nhất trong WordPress
Cách hiển thị các bài viết ngẫu nhiên trong WordPress
10 cách tối ưu để WordPress của bạn nhanh hơn
0789 030 030
  Chat Zalo