Cách xóa bỏ comments mặc định trong blogspot

Cách xóa bỏ comments mặc định trong blogspot Nếu bạn không muốn khách viếng thăm có thể để lại lời nhắn bằng cách xóa bỏ hệ thống comment mặc định có sẵn thì có thể làm theo các bước sau : Bước 1 : Đăng nhập vào Blogger : Dashboard >> Design > Edit HTML và click chọn “Expand Widget Templates” . Bước 2 : Tìm đoạn code sau :
<b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
<b:else/>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:post.showThreadedComments'>
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
<b:else/>
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
</b:if>
  Xóa bỏ đoạn code này (Nếu bạn tìm thấy 2 lần thì xóa bỏ cả 2 )Và thay thế bởi đoạn code sau :
<b:include data='post' name='comments'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:include data='post' name='comments'/>
&nbsp;
</b:if>
  Bước 3 : Save template Vậy là đã hoàn thành rồi các bạn. Các bạn nhớ chú ý là phải  back up lại template trước khi tiến hành nhá.
Bài viết liên quan
Hướng dẫn cách xóa Blogger và khôi phục
Hưỡng dẫn chèn Star rating cho blogspot
Thủ thuật chèn Meta Tag trong blogspot
0789 030 030
  Chat Zalo