Hưỡng dẫn chèn Star rating cho blogspot

Bạn có biết về Reaction Widget ( phản ứng của người dùng) ? Bạn có thể dễ dàng thấy widget này ở nhiều website, nhiều blogger sử dụng widget này để theo dõi phản ứng của người dùng về bài viết của họ. Người đọc cũng dễ dàng chỉ định bài viết đó có hay hoặc hữu ích hay không, đồng thời nó cũng giúp  bạn theo dõi những bài viết nào được mọi người ưa chuộng và không. Hầu hết những blogger đều sử widget mặc định , hôm nay tôi sẽ giúp các blogger sử dụng một Reactions widget khác , chuyên nghiệp và dễ quản lý hơn rất nhiều.

Các bước thực hiện như sau: 1 . Đăng nhập vào Blog, Tìm tới Dashboard (Bảng điều khiển) – > Design (Thiết kế) / Edit HTML (Chỉnh sửa HTML). 2. Click “Expand Widet Templates “ ( Mở rộng mẫu tiện ích ); 3. Nhớ lưu lại template trước khi tiến hành làm bất cứ thay đổi điều gì ở giao diện , nếu không bạn sẽ phải hối hận nhiều nếu làm sai đó. 4. Tìm thẻ sau đây trong template </head> 5. Sau đó chèn đoạn code sau đây ngay trước nó :
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://static.graddit.com/css/graddit.css" />
  6. Bây giờ bạn tìm <data:post.body/> trong template 7 Chèn đoạn code sau ngay trên nó :
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'><div expr:id='"labels_" + data:post.id' style='display: none; visibility: hidden;'><b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'><data:label.name/>,</b:loop></b:if></div>Rate this posting: <div expr:id='data:post.id' class='ffbs_rate'>{[[&#39;<img src=&quot;http://static.graddit.com/img/star.png&quot;/>&#39;]]}</div><div expr:id='&quot;ffbs_stats_&quot; + data:post.id' class='ffbs_stats'></div><script type='text/javascript' expr:src='&quot;http://www.graddit.com/rate/eng/5/&quot; + data:post.id + &quot;?id=&quot; + data:post.id + &quot;&amp;stats=ffbs_stats_&quot; + data:post.id + &quot;&amp;labels=labels_&quot; + data:post.id + &quot;&amp;info=info-&quot; + data:post.id + &quot;&amp;info_delay=2&amp;url=&quot; + data:post.url + &quot;&amp;class_star=ffbs_star_img&amp;class_star_set=ffbs_star_img_set&amp;class_star_vote=ffbs_star_img_vote&amp;views=yes&amp;votes=yes&amp;average=yes&quot;'></script></b:if>
  8 Lưu lại template Chúc các bạn thành công, nếu bạn có thắc mắc hay làm không được bạn có thể để lại câu hỏi, mình sẽ hỗ trợ.
Bài viết liên quan
Hướng dẫn cách xóa Blogger và khôi phục
Cách xóa bỏ comments mặc định trong blogspot
Thủ thuật chèn Meta Tag trong blogspot
0789 030 030
  Chat Zalo