Tự động đưa link nguồn bài viết khi sao chép trong wordpress

Tự động đưa link nguồn bài viết khi sao chép trên wordpress?

Cách 1: Tương tự, bạn cũng có thể đưa trực tiếp vào mã nguồn của wordpress, nhưng thông thường thì không nên đưa trực tiếp như vậy. Ta sẽ thông qua file functions.php của theme để chèn đoạn mã vào. Bạn mở file functions trong theme của mình và thêm vào đoạn code sau:

Tự động đưa link nguồn bài viết khi sao chép trong wordpress

# chống copy
function add_copyright_text() {
if (is_single()) { ?>
 
<script type='text/javascript'>
function addLink() {
 if (
window.getSelection().containsNode(
document.getElementsByClassName('entry-content')[0], true)) {
 var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0];
 var selection;
 selection = window.getSelection();
 var oldselection = selection
 var pagelink = "<br /><br /> Nguồn dichvninhbinh.com: <a href='"+document.location.href+"'>"+document.location.href+"</a>"; //Change this if you like
 var copy_text = selection + pagelink;
 var new_div = document.createElement('div');
 new_div.style.left='-99999px';
 new_div.style.position='absolute';
 
body_element.appendChild(new_div );
 new_div.innerHTML = copy_text ;
 selection.selectAllChildren(new_div );
 window.setTimeout(function() {
 body_element.removeChild(new_div );
 },0);
}
}
document.oncopy = addLink;
</script>
 
<?php
}
}
 
add_action( 'wp_head', 'add_copyright_text');

 

Cách 2: Sử dụng plugin Append Link on Copy

Rất dễ, bạn chỉ cần cài đặt và tùy chỉnh dòng thông báo cho phù hợp với website của mình. Ví dụ, site tiếng việt thì bạn nên thay thế read mode thành xem thêm hoặc nguồn bài viết…

Chúc các bạn thành công !

Bài viết liên quan
Cách plugin hiển thị Tweet mới nhất trong WordPress
Cách hiển thị các bài viết ngẫu nhiên trong WordPress
Cách hiển thị đường dẫn bài viết (Permalink) ra ngoài bài viết trên WordPress
0789 030 030
  Chat Zalo